» »

Glosar termeni 
Bancă emitentă - instituţia bancară care emite carduri destinate persoanelor fizice sau juridice, realizează gestiunea conturilor de card, autorizează tranzacţiile efectuate şi garantează plata către acceptatori, pentru tranzacţiile valide.
 
Bancă acceptatoare - instituţia bancară abilitată de Sistemele Internaţionale de Plăţi pentru acceptarea cardurilor bancare la plata pentru produse şi servicii.
 
Autorizare - procesul prin care se verifică disponibilul de sold în contul deţinătorului de card pentru acoperirea costului aferent serviciului sau produsului solicitat. De regulă, rezultatul unei autorizări este blocarea şi rezervarea sumei necesare pentru plata serviciului / produsului solicitat. Pentru ca tranzacţia să fie considerată încheiată, procesul de autorizare trebuie urmat de operaţiunea de incasare (sau debitare).
 
Bancomat (ATM) - este un dispozitiv destinat autodeservirii persoanelor care deţin carduri bancare, prin utilizarea fizică a acestora şi permite retragerea mijloacelor băneşti în numerar din contul de card, informarea privind situaţia conturilor de card şi a operaţiunilor efectuate prin intermediul cardurilor bancare, precum şi beneficierea de alte servicii prevăzute de bancă şi/sau Sistemul de Plăţi.
 
Blocarea cardului - stoparea temporară sau definitivă a operaţiunilor prin intermediul cardului bancar, sau în întregime prin intermediul contului de card.
 
Card bancar - este un instrument de plată electronică, standardizat, protejat şi personalizat, care permite titularului să beneficieze de mijloacele băneşti din contul de card deschis la bancă, să obţină numerar de la ATM-uri, să achiziţioneze bunuri şi servicii la comercianţi, precum şi diverse plăţi sau transferuri electronice.
 
Card suplimentar - cardul bancar, care dispune de acelaşi cont de card ca şi cardul bancar de bază.
 
Card de credit - cardul bancar prin intermediul căruia titularul dispune de mijloacele băneşti oferite de Bancă sub forma unei linii de credit.
 
Card de debit - cardul bancar prin intermediul căruia titularul efectuează tranzacţiile în limita contului de card. Este alimentat cu numerar chiar de către deţinătorul de card sau instituţia angajatoare, în cazul proiectelor de salarizare.
 
Card co-branded - cardul emis de către o bancă împreună cu o societate comercială (producător, comerciant, prestator de servicii).
 
Charge back - procedură prin care o bancă emitentă este în drept de a reclama valoarea parţială sau totală a unei tranzacţii de la acceptator. Charge back-ul se aplică în situaţiile când o tranzacţie efectuată este contestată de către deţinătorul de card şi solicită restituirea banilor.
 
Chip card(smartcard) - cardul bancar care are inclus un circuit integrat sau un chip şi permite procesarea tranzacţiilor atât bazate pe chip, cât şi pe banda magnetică. Cardurile bancare cu chip oferă un nivel sporit de securizare pentru deţinători la efectuarea tranzacţiilor.
 
Comerciant - oricare magazin, restaurant, hotel, etc., care acceptă cardurile bancare ca mijloc de plată în schimbul numerarului.
 
Cont de card – cont bancar, deschis pe numele deţinătorului, în care sunt reflectate toate operaţiunile de debitare/creditare a mijloacelor băneşti, efectuate prin intermediul cardului bancar principal, precum şi a celor suplimentare.
 
Deţinător – persoana fizică pe numele căreia este deschis contul de card şi emis cardul bancar de bază.
 
Extras de cont- documentul eliberat clientului de către banca emitentă (în mod automat sau la cerere), în care sunt reflectate toate operaţiunile de încasări şi plăţi (numărul şi valoarea tranzacţiilor) pentru o anumită perioadă de timp, prin contul de card al clientului.
 
Overdraft– sold negativ al contului de card apărut ca urmare a efectuării operaţiunilor, în care suma tranzacţiei sau a comisionului către bancă depăşesc limita de plată; facilitate acordată de bancă clienţilor săi, persoane fizice sau juridice, în baza căreia aceştia au dreptul de a utiliza mijloacele băneşti într-o anumită limită, peste soldul existent în contul de card.
 
Perioadă de graţie – termenul maxim acordat posesorului cardului bancar pe parcursul căruia banca nu percepe dobânda pentru tranzacţiile efectuate la comercianţi.
 
PIN-cod (Personal IdentificationNumber)– este număr personal de identificare, cu caracter strict confidenţial, atribuit de bancă deţinătorului de card, care conferă titularului siguranţa în efectuarea tranzacţiilor, accesarea terminalului bancar şi preîntâmpină utilizarea cardului de către alte persoane neautorizate. PIN-codul este considerat ca echivalent electronic al semnăturii titularului de card.
 
POS - terminal electronic care permite citirea datelor de pe banda magnetică şi/sau microprocesorul încorporat în cardul bancar, procesarea acestor date şi a altor date referitoare la operaţiunea iniţiată, tipărirea bonului de plată în cadrul operaţiunilor cu card bancar, la reprezentanţele bancare şi punctele comerciale.
 
Sold – lichiditatea disponibilă din contul de card al clientului la un moment dat.
 
Verificare cu ajutorul PIN-ului - procedură de securizare, aplicată în procesul de autorizare pentru tranzacţiile electronice, care permite emitentului să confirme identitatea posesorului de card, prin solicitarea de a introduce într-un terminal electronic un cod de patru cifre.
 
Verificare cu ajutorul semnăturii - procedură prin care comerciantul are posibilitatea de a verifica identitatea deţinătorului de card. Procedura se efectuează după autorizare şi presupune că posesorul de card să semneze chitanţa tranzacţiei, iar casierul să efectueze verificarea semnăturii de pe chitanţă comparând-o cu cea de pe spatele cardului.

 
Tranzacţie frauduloasă- orice tranzacţie realizată de către o persoană cu utilizarea numărului de cont al unui deţinător de card, dar care nu este autorizată de către acesta sau este efectuata fără ştirea acestuia.
 
Skimming– tip de activitate criminală care constă în instalarea de dispozitive sau camere de luat vederi la bancomate, POS-uri, cu ajutorul cărorasunt sustrase toate datele conţinute pe card, în momentul retragerii numerarului din bancomat şi transmiterea ulterioară la distanţă a acestei informaţii în scopul utilizării lor frauduloase. Dispozitivele electronice utilizate de infractori sunt masate, de regulă, sub diferite părţi componente ale automatelor bancare publice sau în preajma acestora sub un unghi care permite înregistrarea parolelor de identificare culese de client.
 
Furtul de identitate(„Phishing”)– formă de activitate criminală care constă în crearea unor pagini web false (instituţii bancare, sisteme de plăţi) şitrimiterea de către atacator a unui mesaj electronic, prin care se încearcă obţinerea de date confidenţiale privind cardul bancar (PIN-cod, parola, etc). De regulă, mesajul electronic pare, în aparenţă a fi trimis de banca emitentă, sistemul de plăţi sau o instituţie de stat.
 
Stoplist- inventarul tuturor cardurilor interzise la plată. Cardul al cărui numar se află pe stoplist va trebui reţinut de către comerciant sau de către bancă ulterior prezentării acestuia. Un card odată introdus în stoplist nu mai poate fi utilizat ulterior.
 
Chitanţa de vînzare- reprezintă o confirmare eliberată de ATM sau de comercianţi avînd calitatea de document justificativ al retragerii.
 

© 1994-2002 All rights reserved.
INVESTPRIVATBANK