Principala A scrie scrisoare

»

Stirea de la 14.07.2017Executorul judecătoresc Roman Talmaci, anunţă pentru data de 25.07.2017 ora 13.00, la adresa mun.Chişinău str. Kiev 3A et.1, licitaţia publică repetată de vînzare: a bunului imobil nr. cadastral 0124201262; 0124201262.01; 0124201262.02, amplasat mun.Chişinău, sat.Ghidighici, str. Ştefan cel Mare, 83 compus din teren pentru construcţie cu suprafaţa de 0,0941 ha, casă de locuit individuală cu suprafaţa de 147,5 m.p. şi construcţie cu suprafaţa de 31,8 m.p., la preţul de start mai mic cu 5% decît preţul stabilit la ultima licitaţie, care constituie 16006,74 euro. Bunurile imobile aparţin cu drept de proprietate lui Modîrcă Varvara şi sînt urmărite în contul stingerii datoriei debitorului Cugut Vasile stabilite conform documentului executoriu: nr.2-1190/2013 din 05.06.2013 emis de Judecătoria Buiucani mun.Chişinău. Doritorii de a participa la licitaţia publică vor depune preventiv, dar nu mai tîrziu de 24.07.2017, la contul special al executorului judecătoresc BC "Energbank" SA, fil. Rîşcani ENERGMD22407 c/f 43213017 Cont special: MD63EN000000002232011407 - 5% din preţul de start a bunului şi taxa de participare la licitaţie în mărime de 60 lei. Familiarizarea cu materialele privind bunurile expuse vînzării se face la locul depunerii documentelor, mun.Chişinău str.Kiev, 3A et.1. Înregistrarea participanţilor şi eliberarea biletelor de participare se va petrece la data de 25.07.2017, de la ora 12.45 pînă la 12.50. Participanţii care au întîrziat la înregistrare nu se admit spre participare. Licitaţia va avea loc în incinta biroului executorului judecătoresc Talmaci Roman, str.Kiev 3A et.1. Relaţii la tel. 022 876 525 ; 068 401 003; 068 536 146

«  Inapoi la lista noutatilor
 

© 1994-2002 All rights reserved.
INVESTPRIVATBANK