Principala A scrie scrisoare

» » »

Opinia de audit. 2001Raportul companiei independente de audit către acţionarii BC “Investprivatbank” SA

Noi am executat auditul bilantului contabil al Investprivatbank SA  ("Banca" ) la data de 31 decembrie 2001, precum si al raportului privind rezultatele financiare si al raportului privind fluxul mijloacelor banesti pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data. Aceste situatii financiare au fost intocmite în conformitate cu Standardele Naţionale de Contabilitate şi regulamentele Băncii Naţionale a Moldovei. Conducerea Băncii este responsabilă de aceste situatii financiare. Responsabilitatea noastra consta in exprimarea opiniei asupra situatiilor financiare respective pe baza auditului exercitat.

Noi am exercitat auditul  în conformitate cu Standardele Naţionale de Audit. Aceste standarde cer ca acest audit sa fie planificat si efectuat astfel incat sa se obtina o asigurare rezonabila ca situatiile financiare nu contin denaturari semnificative.     Procedura de audit include examinarea, pe baza de teste , a elementelor probante care justifica sumele si prezentarile din situatiile financiare. Procedura de audit include de asemenea  evaluarea principiilor contabile utilizate şi estimărilor considerabile ale  conducerii, precum si evaluarea situatiilor financiare luate in ansamblu. Consideram că auditul exercitat de noi asigură o bază suficienta pentru exprimarea opiniei noastre.

 In opinia noastră, situatiile financiare reflecta in mod veridic, in toate aspectele semnificative, situatia financiara a Bancii la data de  31 decembrie 2001 si rezultatele financiare si fluxul mijloacelor banesti pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data conform Standardelor Nationale de Contabilitate si regulamentelor Bancii Nationale a Moldovei.

Fără a exprima o opinie cu rezerve, atragem atentia asupra faptului ca pe parcursul perioadei de raportare Banca Nationala a Moldovei a modificat autorizatia Bancii in categoria "A", care nu i-a permis Bancii sa efectueze operatiuni in valuta straina. Acest fapt a afectat negativ operaţiunile, veniturile şi profitabilitatea Bancii in aceasta perioada si a ridicat indoieli in privinta abilitatii Bancii de a mentine continuitatea activitatii.  Cum este menţionat în Nota 28, acţionarii Băncii si-au declarat intenţiile de a deschide o nouă emisie de acţiuni, fapt ce urmeaza a fi aprobat de Adunarea Generală a Acţionarilor din Martie 2002. Aprobarea şi efectuarea emisiei va permite Băncii de a începe negocierile cu Banca Naţională a Moldovei pentru restabilirea licenţei de tip “B”în perioada de raportare urmatoare. În caz contrar, continuitatea activităţii Băncii va deveni incertă.Jean-Pierre Vigroix
Partener Senior Teritorial

Elena Dobinda  
Auditor licentiat
06 martie 2002, Chişinău
 

© 1994-2002 All rights reserved.
INVESTPRIVATBANK