Principala A scrie scrisoare

» » »

Opinia de audit. 2003Raportul auditorului asupra rapoartelor financiare generalizate

Către acţionarii BC InvestPrivatBank S.A.
 
Noi am exercitat auditul bilanţului contabil anexat al BC InvestPrivatBank S.A. (în continuare – Banca), Chişinău, Republica Moldova, la data de 31 decembrie 2003, precum şi al rapoartelor corespunzătoare anexate privind rezultatele financiare şi fluxul mijloacelor băneşti pentru exerciţiul financiar încheiat la această dată. Conducerea Băncii este responsabilă de aceste rapoarte financiare. Responsabilitatea noastră constă în exprimarea opiniei asupra rapoartelor financiare respective, în baza auditului exercitat.
 
Auditul a fost ecercitat în conformitate cu Standardele Naţionale de Audit. Aceste standarde cer ca auditul să fie planificat şi exercitat în scopul obţinerii asigurării rezonabile că rapoartele financiare nu conţin denaturări semnificative. Un audit include examinarea şi investigarea în baza testării a dovezilor ce confirmă datele rapoartelor financiare şi dezvăluirea informaţiei. Un audit de asemenea include atît evaluarea principiilor contabilităţii utilizate şi analiza estimărilor contabile semnificative determinate de către conducere, precum şi evaluarea rapoartelor financiare prezentate luate în ansamblu.  Noi  considerăm că auditul exercitat asigură o bază suficientă pentru exprimarea opiniei noastre.
 
În opinia noastră, rapoartele financiare oferă o imagine veridică şi completă despre poziţia financiară a Băncii la data de 31 decembrie 2003, rezultatele financiare şi fluxul mijloacelor băneşti pentru exerciţiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Standardele Naţionale de Contabilitate.
 
KPMG Moldova S.R.L.
5 martie 2004
Chişinău, Republica Moldova

 

© 1994-2002 All rights reserved.
INVESTPRIVATBANK