Principala A scrie scrisoare

» » »

Opinia de audit. 2004Raportul auditorului asupra rapoartelor financiare generalizat


Către acţionarii BC InvestPrivatBank S.A.


Noi am exercitat auditul rapoartelor financiare ale BC InvestPrivatBankS.A., Chişinău, Republica Moldova, pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2004, în baza cărora au fost întocmite rapoartele financiare generalizate, inclusiv bilanţul contabil la data de 31 decembrie 2004 şi raportul privind rezultatele financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2004, în conformitate cu Standardele Naţionale de Audit. În raportul nostru de audit datat cu 25 februarie 2005, am exprimat o opinie fără menţiuni asupra rapoartelor financiare în baza cărora au fost întocmite rapoartele financiare generalizate, inclusiv bilanţul contabil şi rapoartele privind rezultatele financiare.

În opinia noastră, rapoartele financiare generalizate anexate ale BC InvestPrivatBankS.A., care includ bilanţul contabil la data de 31 decembrie 2004 şi raportul privind rezultatele financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2004, corespund în toate aspectele semnificative, rapoartelor financiare în baza cărora acestea au fost întocmite.

Pentru a înţelege mai bine poziţia financiară a BC InvestPrivatBankS.A. şi rezultatele activităţii pentru perioadă, precum şi sfera de aplicare a auditului nostru, rapoartele financiare generalizate, care includ bilanţul contabil şi raportul privind rezultatele financiare, trebuie examinate în conexiune cu rapoartele financiare în baza cărora au fost întocmite şi cu raportul nostru de audit asupra acestor rapoarte financiare.
 

KPMG Moldova S.R.L.
Chişinău, Republica Moldova
25 februarie 2005
 

© 1994-2002 All rights reserved.
INVESTPRIVATBANK