Principala A scrie scrisoare

» » »

Opinia de audit 2005Raportul auditorului către acţionarii BC Investprivatbank S.A.
  • Noi am exercitat auditul bilanţului contabil anexat al BC "Investprivatbank" S.A. (în continuare - Banca ) la data de 31 decembrie 2005 precum şi al rapoartelor corespunzătoare anexate privind rezultatele financiare şi fluxul mijloacelor băneşti pentru exerciţiul financiar încheiat la aceasta dată. Conducerea Băncii este responsabilă de aceste rapoarte financiare. Responsabilitatea noastră constă in exprimarea opiniei asupra rapoartelor financiare respective, în baza auditului exercitat.


  • Acest raport este destinat exclusiv acţionarilor Băncii în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acţionarilor Băncii acele aspecte care sunt cerute a fi raportate într-un raport al auditorului şi nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm şi nu ne asumăm responsabilitatea decât în faţa Băncii şi a acţionarilor acesteia în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opiniile pe care ni le-am format.


  • Auditul a fost exercitat în conformitate cu Standardele Naţionale de Audit. Aceste standarde cer ca auditul să fie planificat şi exercitat în scopul obţinerii asigurării rezonabile că rapoartele financiare nu conţin denaturări semnificative. Auditul include examinarea în baza testării a dovezilor ce confirmă datele rapoartelor financiare şi dezvăluirea informaţiei. Auditul include de asemenea atât evaluarea principiilor contabilităţii utilizate şi analiza estimărilor contabile semnificative determinate de conducere, precum şi evaluarea rapoartelor financiare prezentate în ansamblu. Noi considerăm că auditul exercitat asigură o bază suficientă pentru exprimarea opiniei noastre.


  • Conform Notei 8 la rapoarte financiare, la postul “Credite şi cerinţe privind leasingul financiar” erau incluse, la 31 decembrie 2005, credite acordate la două companii, în valoare totală de 30,271,000 lei moldoveneşti, cu o reducere aferentă pentru pierderi la credite de 1,514,000 lei moldoveneşti, pentru care companiile nu mai efectuează plata principalului şi a dobînzilor. În decembrie 2005, Banca a iniţiat procesul de sechestru al gajurilor pentru aceste credite, şi în ianuarie 2006 Banca preluase în posesie activele companiilor. Având în vedere că la 31 decembrie 2005 creditele erau neperformante, trebuiau să fie înregistrate reduceri suplimentare în valoare de aproximativ 21,000,000 lei moldoveneşti, pentru a se conforma regulamentelor Băncii Naţionale a Moldovei privind reducerile pentru pierderi la credite.


  • La 31 decembrie 2005, la postul “Credite şi cerinţe privind leasingul financiar” erau incluse mai multe credite pentru care reducerile nu au fost constituite în conformitate cu regulamentele Băncii Naţionale a Moldovei privind reducerile pentru pierderi la credite. Dacă Banca ar fi înregistrat reduceri pentru aceste în conformitate cu regulamentele Băncii Naţionale a Moldovei, ar fi fost înregistrate reduceri suplimentare pentru pierderi la credite în valoare de aproximativ 4,800,000 lei moldoveneşti.      


  • În opinia noastră, cu excepţia efectelor asupra rapoartelor financiare a menţiunilor expuse în paragrafele 4 şi 5, rapoartele financiare oferă o imagine veridică şi completă asupra poziţiei financiare a Băncii la data de 31 decembrie 2005,rezultatele financiare şi fluxul mijloacelor băneşti pentru exerciţiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Standardele Naţionale de Contabilitate.


  • Fără a exprima menţiuni suplimentare, atragem atenţia la Notele 2 şi 8 la rapoartele financiare, în care se indică că Banca nu s-a conformat unor anumite cerinţe obligatorii ale Băncii Naţionale a Moldovei (BNM). Nerespectarea cerinţelor BNM poate să atragă  sancţiunile Băncii Naţionale a Moldovei. Acest fapt indică prezenţa unei incertitudini considerabile, ce pune sub semnul întrebării abilitatea Băncii de a-şi continua activitatea în conformitate cu principiul continuităţii.

KPMG Moldova S.R.L.
27 aprilie 2006
Chişinău, Republica Moldova
 

© 1994-2002 All rights reserved.
INVESTPRIVATBANK